Només podrem fer de Llagostera un poble per a tothom amb la participació de la seva gent. Per això, suma’t al nostre projecte omplint aquest formulari:

*Protecció de dades Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, s’informa a les persones i associacions signants que les seves dades s’incorporaran a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de la Candidatura d'Unitat Popular amb l’objectiu únic de difondre o impulsar activitats derivades de l'activitat de la CUP-Alternativa per Llagostera. Els signants podran accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les, i també oposar-se al seu tractament o cessió, a través del correu electrònic info@cupalternativa.cat.