Les persones que donem suport a l’espai de confluència CUP-ALL volem que aquest sigui el punt de partida d’una nova manera de fer política a Llagostera, deixant de banda quotes de partits i actuant de manera oberta i participativa en tots els àmbits municipals. La CUP-ALL pretén anar més enllà d’una simple candidatura municipal i vol ser realment un lloc de confluència de diferents sensibilitats amb un seguit de convenciments polítics comuns reflectits en els principis següents:

  1. Aplicació de polítiques socials basades en la justícia i els drets socials dels nostres veïns i veïnes: passar d’una política assistencialista basada en el repartiment de beques i caritat al reconeixement dels drets de les persones.
  2. Aplicació de polítiques feministes i de defensa dels drets de les dones, del col·lectiu LGTBI i de les persones migrades en tots els àmbits municipals. Per una Llagostera acollidora per les persones refugiades i solidària amb els altres pobles del món. Drets de ciutadania per a tothom.   
  3. Garantia del dret a l’habitatge i els subministraments bàsics. Per un parc públic d’habitatge de lloguer municipal suficient i assequible. Aplicació immediata de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
  4. Per una gestió pública dels serveis. Remunicipalització dels serveis externalitzats perquè els impostos no vagin a parar massivament al calaix de beneficis de grans empreses.
  5. Promoció de la participació ciutadana com una eina d’expressió de la ciutadania i no com una eina de propaganda. Empoderament de la gent per implicar-la en les decisions municipals.
  6. Reactivació de l’economia local amb un model no només basat en el foment del turisme, sinó en la promoció de l’activitat econòmica amb una ocupació de qualitat i amb una clara aposta per l’economia social i cooperativa.
  7. Eixamplament dels compromisos mediambientals, foment de l’ús d’energies renovables, preservació del territori i aposta per unes pràctiques agrícoles i ramaderes respectuoses amb el medi ambient i el benestar animal.
  8. Revisió estratègica i participativa del planejament urbanístic municipal.
  9. Màxima transparència de la vida política municipal i aplicació de criteris ètics en la gestió de govern.
  10. Avançar cap a la consecució d’una República Catalana socialment justa, acollidora i solidària que superi el règim caduc del 78.

Cridem doncs a totes aquelles persones que es puguin sentir identificades amb aquest projecte municipalista i transformador a què participin en les assemblees de treball que anirem celebrant durant els propers mesos per definir un programa electoral basat en els principis anteriors.

Assemblea de la CUP-Alternativa per Llagostera